Όμορφα μηνύματα

Οι δοκιμασίες ωφελούν….

Οι δοκιμασίες που λέγονται και πειρασμοί όσο κι αν είναι οδυνηρές ωφελούν πνευματικά την ψυχή.
Γι’ αυτό και πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε πάντα με υπομονή χωρίς γογγυσμούς και με όλη μας την ελπίδα στο Θεόν.
Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει: Παραχωρεί κι ο Θεός να πέσεις σε πειρασμό, για να χτυπήσεις με επιμονή την θύρα του ελέους Του και από τον φόβο των θλίψεων, να εμφυτευθεί εντός της διάνοιας σου η ενθύμησις του Θεού και να Τον πλησιάσεις με τις προσευχές, οπότε και θα αγιασθεί η καρδιά σου από τη διαρκή ενθύμηση του ονόματος του Θεού.
Όταν μάλιστα τον παρακαλείς με πίστιν, θα σε εισακούσει και θα μάθεις ότι ο Θεός είναι αυτός που σε λύτρωσε.
Και τότε θα καταλάβεις ότι ο Πλάστης σου σε ενισχύει και σε φρουρεί. Διότι η σκέψη του Θεού και η πρόνοια Του περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Δεν γίνεται όμως ορατή παρά μόνο από εκείνους, που εκκαθαρίσθησαν από την αμαρτία και μελετούν συνεχώς τον νόμον του Θεού, κατ’ εξαίρεση φανερώνεται σε αυτούς η βοήθεια και η πρόνοια του Θεού, όταν εισέλθουν σε μεγάλο πειρασμό χάριν της αλήθειας.
Τότε δηλαδή αισθάνονται πολύ καθαρά, με την αίσθηση του νου, την βοήθειαν του Θεού. Προσευχήν λοιπόν χρειαζόμαστε, πολλήν προσευχήν και υπομονήν στους πειρασμούς.