Ορθοδοξία

Οι πύλες των Μυστηρίων

Πράγματι, ο Χριστός, αφού προσέφερε τον εαυτό Του θυσία στον Πατέρα Του, εισήλθε στα Άγια των Αγίων και στη συνέχεια εισάγει και όσους θέλουν να εισέλθουν, κάνοντάς τους μετόχους στην ταφή Του.
Δεν πεθαίνουν βέβαια όπως Εκείνος, αλλά εικονίζουν τον θάνατο Του στο λουτρό του Βαπτίσματος και Τον ομολογούν στην Ιερή Τράπεζα, και χρίονται και μεταλαμβάνουν με έναν άρρητο τρόπο τον Ίδιο τον νεκρωθέντα και αναστάντα Χριστό.
Έτσι μέσα από τις πύλες των Μυστηρίων ο Χριστός εισάγει τους ανθρώπους στην Βασιλεία Του και τους στεφανώνει.
Οι πύλες των Μυστηρίων είναι πολύ ανώτερες και ωφελιμότερες από τις πύλες του Παραδείσου.
Οι πύλες του Παραδείσου δεν ανοίγουν σε όποιον δεν πέρασε από τις πύλες των Μυστηρίων οι πύλες όμως των Μυστηρίων άνοιξαν, ενόσω εκείνες ήταν κλεισμένες.
Επίσης, οι πύλες του Παραδείσου μπορούσαν και εκείνους που βρίσκονταν μέσα να τους βγάζουν έξω, οι πύλες όμως των Μυστηρίων μόνον εισάγουν και κανέναν δεν βγάζουν έξω.
Τέλος, οι πύλες του Παραδείσου ήταν δυνατόν και να κλείσουν, όπως και έκλεισαν.
Με τις πύλες όμως των Μυστηρίων γκρεμίστηκε και καταργήθηκε τελείως το παραπέτασμα και το μεσότοιχο.

Ιερός Καβάσιλας