Επίκαιρα

Οπλοποιός πρότεινε το τέλειο όπλο στον Στρατό, αλλά του το κατέσχεσαν και τον απέκλεισαν από τον διαγωνισμό!

Οπλοποιός πρότεινε το τέλειο όπλο στον Στρατό, αλλά του το κατέσχεσαν και τον απέκλεισαν από τον διαγωνισμό!