Προφητικά

Π. Αντώνιος Στυλιανάκης: «Πνευματικά αντισώματα» – Προρρήσεις του Γέροντα Ιουστίνου Πίρβου

Απόσπασμα ομιλίας Αρχιμανδρίτου κ ιατρού π. Αντωνίου Στυλιανάκη. Μέσα από το κείμενο «Δεν θα κρατήσει πολύ αυτό που γίνεται σήμερα – Άγιος Ιουστίνος Πίρβου ο Ρουμάνος»

https://simeiakairwn.wordpress.com

πηγή: Synaxaria

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης – Γέρων Ιουστίνος Πίρβου» ΔΕΙΤΕ: >>ΕΔΩ