Προφητείες

Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Η λύσις της 7ης Σφραγίδος. Η παρουσία των επτά Αγγέλων. Το Σάλπισμα του Πρώτου Αγγέλου»

Ιερή Αποκάλυψη π. Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου 

– ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 37 –

Ἡ λύσις τῆς 7ης Σφραγῖδος. 

Ἡ παρουσία τῶν ἑπτά Ἀγγέλων. 

Τό Σάλπισμα τοῦ Πρώτου Ἀγγέλου.

πηγή: oaskhths
https://simeiakairwn.wordpress.com