Προφητείες

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Η πνευματική έννοια της Πέμπτης πληγής εκ του πέμπτου Σαλπίσματος. Η εκκοσμίκευση του Ευαγγελίου και οι συνέπειες…»

Ιερή Αποκάλυψη π. Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου 

Ἡ πνευματική ἔννοια τῆς Πέμπτης πληγῆς ἐκ τοῦ πέμπτου Σαλπίσματος. 

Ἡ ἐκκοσμίκευσις τοῦ Εὐαγγελίου καί αἱ ἐξ αὐτῆς συνέπειαι. 

Τό ἀνοικτόν φρέαρ τοῦ ὑποσυνειδήτου. 

Τό δαιμονικόν στοιχεῖον εἰς τόν πολιτισμόν.

πηγή: oaskhths

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Ομιλίες στην Αποκάλυψη (π. Αθανασίου Μυτιληναίου)» ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ

https://simeiakairwn.wordpress.com