Προφητείες

Π.Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Η Προφητεία καθώς οδεύουμε προς τα έσχατα. Η Εκκοσμίκευση και η αθεΐα»

«Η Προφητεία καθώς οδεύουμε πρός τα έσχατα. Η Εκκοσμίκευση και η Αθεία». Π.Αθανάσιος Μυτιληναίος.
Ομιλία του αειμνήστου Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου ( 79.Ομιλίες των Χαιρετισμών 2-20 ).

https://simeiakairwn.wordpress.com