Πατερικό Ανθολόγιο

Υγεία της ψυχής είναι η απάθεια και η γνώση.
Είναι αδύνατον να αποκτήσει κανείς υγεία, εφόσον είναι υποδουλωμένος στις ηδονές.
Τις σωματικές και ψυχικές ηδονές της ξεραίνει η εγκράτεια μαζί με την υπομονή, και η αγάπη μαζί με τη μακροθυμία.
Αρχή των κακών για την ψυχή είναι η φιλαυτία.
Φιλαυτία είναι η αγάπη προς το σώμα.
Είναι προσβολή στο λογικό να υποταχθεί στο άλογο σώμα και να φροντίζει πώς να ικανοποιεί τις αισχρές επιθυμίες του.
Κακό έργο της ψυχής είναι να αφήνει τον Κτίστη και να λατρεύει το σώμα.
Έλαβες εντολή να έχεις το σώμα υπηρέτη, όχι να δουλεύεις παρά φύση στις ηδονές του.
Σπάσε τα δεσμά της αγάπης προς το σώμα και μη δίνεις τίποτα στο δούλο (σώμα) εκτός από τα απολύτως αναγκαία.
Μέγιστα όπλα εκείνου που ησυχάζει με υπομονή είναι η εγκράτεια και η αγάπη, η προσοχή και η ανάγνωση.
Ας αγωνιστούμε για τις εντολές, για να ελευθερωθούμε από τα πάθη.
Άς αγωνιστούμε επίσης για τα θεία δόγματα, για να αξιωθούμε τη θεία γνώση.
Αθανασία ψυχής είναι η απάθεια και η γνώση, αυτή δεν μπορεί να την αποκτήσει εκείνος που είναι υποδουλωμένος στις ηδονές.

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος