Ορθοδοξία

Πατερικό Ανθολόγιο

Όταν κοινούνται τα πάθη, διώχνουν την κενοδοξία, όταν πάλι εκτοπίζονται, την ξαναφέρνουν.
Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσου με εγκράτεια, αγάπη και προσευχή.
Ο νους που χρονίζει με την προσευχή κοντά στο Θεό, ελευθερώνει από τα πάθη το παθητικό μέρος της ψυχής.
Όταν ο Θεός έδωσε την ύπαρξη στα όντα, ένωσε συγχρόνως τα πάντα με την πρόνοια Του.
Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, φανέρωσε στην κτίση το άκρον της πρόνοιας Του.
Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας του με όλη την κτίση.
Παράδοξο θαύμα γίνεται στον ουρανό και στη γη, φάνηκε Θεός πάνω στη γη και άνθρωπος στον ουρανό, για να ενώσει τους ανθρώπους με τους αγγέλους και να χαρίσει σε όλη την γη τη θέωση.
Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος.
Η ελευθερία από τα πάθη είναι συγχώρηση των αμαρτιών.
Όποιος δεν ελευθερώθηκε με τη χάρη από τα πάθη, δεν έλαβε ακόμη τη συγχώρηση.

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος