Ορθοδοξία

Πώς να σταματήσω το κάπνισμα;

“Σταματήστε το τσιγάρο αμέσως”
Σε καπνιστή έλεγε: “Το τσιγάρο δεν κάνει καλό πουθενά.
Αντίθετα, φέρνει καρκίνους και άλλες αρρώστιες.
Σταματήστε το αμέσως “.[Γ 302]”

Πώς να σταματήσω το κάπνισμα;
“Πώς να σταματήσω το κάπνισμα; Δοκίμασα πολλές φορές,
μα δεν τα κατάφερα.-Κάθε φορά που σου έρχεται
η επιθυμία να καπνίσεις, να λες το “Κύριε, ελέησόν με”.
Η προσευχή στον Χριστό είναι η λύση στο κάθε πρόβλημά μας.
Βλέπεις ότι κι αυτός ακόμη ο παπαγάλος, αυτό το όμορφο πουλί,
που έχω εδώ, στο δωμάτιό μου, έμαθε να λέει το “Κύριε, ελέησόν με”.

[Ί 298](Ανθολόγιο Συμβουλών, Άγιος Πορφύριος, εκδ. Ι. Μονή Μεταμορφώσεως, Μήλεσι, σελ.229-230)

πηγή