Ορθοδοξία

Πρόσεχε με ακρίβεια τον εαυτό σου..

Πρόσεχε με ακρίβεια τον εαυτό σου, πιστεύοντας ότι ο Κύριος απέθανε και αναστήθηκε για μας και μας εξαγόρασε δίνοντας το αίμα Του. Επομένως και εμείς δεν πρέπει να ζούμε πλέον για τον εαυτό μας, αλλά για τον Κύριο, που πέθανε και αναστήθηκε για μας. Να προσέχεις τον εαυτό σου, έχοντας την πίστη και την πεποίθηση ότι βρίσκεσαι πάντοτε ενώπιον των οφθαλμών Του.
Να νιώθεις ότι πέθανες και έφυγες από τον κόσμο αυτό και ότι παραμένεις ενώπιον του Θεού πάντοτε.
Πρόσεχε με ακρίβεια τον εαυτό σου, ώστε σαν δούλος που ακολουθεί τον κύριο του με φόβο και τρόμο και βαθιά ταπείνωση, και που δεν απομακρύνεται απ’ αυτόν, αλλ’ είναι έτοιμος να υπακούει στο θέλημά του, έτσι και σύ είτε στέκεσαι είτε κάθεσαι είτε είσαι μόνος είτε με κάποιον άλλο, να συμπεριφέρεσαι με μεγάλο φόβο και τρόμο στο σώμα και στην ψυχή, σαν να βρίσκεσαι ενώπιον του Θεού, για να έχεις πάντοτε το σώμα και την ψυχή εμφοβα και έντρομα. Με όλη σου τη δύναμη καθάριζε το νου σου από ρυπαρους λογισμούς και από κάθε σκέψη κατακρίσεως. Να στέκεσαι ενώπιον του παντεπόπτου Θεού με βαθιά ταπείνωση, πραότητα, ντροπή, σύνεση, και για τις αμαρτίες σου μην τολμάς καθόλου να σηκώσεις κεφάλι.
Πρόσεχε με ακρίβεια τον εαυτό σου, ώστε σε κάθε τι που σου συμβαίνει σε κάθε σκέψη ή λόγο ή έργο, μη ζητήσεις καθόλου να ικανοποιήσεις το δικό σου θέλημα. Να έρευνας με επιμέλεια ποιο είναι το θέλημα του Θεού μόνο. Αυτό να ποθείς να εκπληρώσεις με ακρίβεια, έστω κι αν φαίνεται ότι προξενεί θλίψη ή θάνατο. Η εντολή γαρ αυτού ζωή αιώνιος εστίν (Ιω. ιβ’ 50).

Άγιος Αμμωνάς