Επίκαιρα

«Ψευδεῖς εἰδήσεις» τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος

Εἰς τὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα» τῆς 9ης Φεβρουαρίου 2022 ἐπέλεξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀλέξιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος, νὰ δημοσιεύση κείμενον, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ...

Συλλογή της ερήμου. Γνήσιο Βυζαντινό Θυμίαμα Αγίου Όρους σε συσκευασία 500 gr

28,00 

Παρασκευάζεται χειροποίητα από κελιώτες μοναχούς της ερήμου του Αγίου Όρους, στην περιοχή της Βίγλας. Έχει πολύ δυνατό και βαθύ άρωμα με επιπρόσθετη ποσότητα αιθέριου ελαίου, ώστε να ευωδιάζει για περισσότερη ώρα από ό,τι τα άλλα θυμιάματα που κυκλοφορούν. Στα σχόλια, στο καλάθι, γράψτε το άρωμα που θα επιλέξετε από την συλλογή που θα δείτε παρακάτω.

Παπαρούνα, Κανέλα, Τριαντάφυλλο, Κρίνος, Άνθος Ερήμου, Λεμονανθός, Γαρδένια, Κυπαρίσσι, Πεύκο, Νάρδος, Γιασεμί, Βυζαντινό, Αγιόκλημα,

Γνήσιο Βυζαντινό Θυμίαμα Αγίου Όρους ΣΥΛΛΟΓΗ 8 αρωμάτων 120gr

10,00 
Παρασκευάζεται χειροποίητα από κελιώτες μοναχούς των Καρυών του Αγίου Όρους, Έχει πολύ δυνατό και βαθύ άρωμα με επιπρόσθετη ποσότητα αιθέριου ελαίου, ώστε να ευωδιάζει για περισσότερη ώρα από ό,τι τα άλλα θυμιάματα που κυκλοφορούν. Κατά την καύση στο καρβουνάκι μένει στερεό και δεν υγροποιείται. Αυτό οφείλεται στον ειδικό τρόπο με τον οποίο οι πατέρες το παρασκευάζουν και στο άριστο λιβάνι που χρησιμοποιούν.

Συλλογή της ερήμου. Γνήσιο Βυζαντινό Θυμίαμα Αγίου Όρους σε συσκευασία 1 kgr

49,00 

Παρασκευάζεται χειροποίητα από κελιώτες μοναχούς της ερήμου του Αγίου Όρους, στην περιοχή της Βίγλας. Έχει πολύ δυνατό και βαθύ άρωμα με επιπρόσθετη ποσότητα αιθέριου ελαίου, ώστε να ευωδιάζει για περισσότερη ώρα από ό,τι τα άλλα θυμιάματα που κυκλοφορούν. Στα σχόλια, στο καλάθι, γράψτε το άρωμα που θα επιλέξετε από την συλλογή που θα δείτε παρακάτω.

Παπαρούνα, Κανέλα, Τριαντάφυλλο, Κρίνος, Άνθος Ερήμου, Λεμονανθός, Γαρδένια, Κυπαρίσσι, Πεύκο, Νάρδος, Γιασεμί, Βυζαντινό, Αγιόκλημα,

Παλαιολόγεια Συλλογή. Γνήσιο Βυζαντινό Θυμίαμα Αγίου Όρους σε συσκευασία 500 gr

30,00 

Παρασκευάζεται χειροποίητα από κελιώτες μοναχούς των Καρυών του Αγίου Όρους, Έχει πολύ δυνατό και βαθύ άρωμα με επιπρόσθετη ποσότητα αιθέριου ελαίου, ώστε να ευωδιάζει για περισσότερη ώρα από ό,τι τα άλλα θυμιάματα που κυκλοφορούν. Κατά την καύση στο καρβουνάκι μένει στερεό και δεν υγροποιείται. Αυτό οφείλεται στον ειδικό τρόπο με τον οποίο οι πατέρες το παρασκευάζουν και στο άριστο λιβάνι που χρησιμοποιούν. Στα σχόλια, στο καλάθι, γράψτε το άρωμα που θα επιλέξετε από την συλλογή που θα δείτε παρακάτω. Άνθος το Αμάραντο, Δειλινό, Σανταλόξυλο, Άνθη του Βοσπόρου, Ανατολή

«…βρεθήκαμε ὅλοι ἐνώπιον μίας ὀδυνηρῆς πραγματικότητος, νὰ μετροῦμε καθημερινὰ δεκάδες νεκρούς, πρόσωπα προσφιλῆ καὶ ἀγαπητά… Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς ἕνα θέμα ὑγείας μεταβλήθηκε ἀπὸ μερικούς, σὲ κριτήριο πίστεως. Τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἡ κορυφὴ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπ’ ἀρχῆς δήλωσε πὼς ἀπὸ τὸν ἰὸ δὲν κινδυνεύει ἡ πίστι μας, ἀλλὰ κινδυνεύουν οἱ πιστοί… ἀπέναντι στὶς συνετὲς καὶ ὑπεύθυνες φωνὲς τῶν ἁρμοδίων ἀντιτάχθηκαν οἱ ἀνεύθυνες φωνὲς διαφόρων, διχάζοντας τὸν λαό, μὲ συνέπεια νὰ χάνονται ψυχὲς προώρως καὶ νὰ διαιωνίζεται ὁ ἰὸς μὲ τὶς μεταλλάξεις του, ἐφόσον εὑρίσκει ἔδαφος ἀνοχύρωτο… Ἡ Ἐκκλησία συνοδικὰ ἀποφαινομένη, δὲν κάνει λάθος. «Κρατείτω ἡ γνώμη τῶν πολλῶν»…».

Πρῶτον, ἡ ἰδία ἡ Κυβέρνησις παρεδέχθη πρόσφατα ὅτι γίνεται ὑπερκαταγραφὴ θανάτων ἀπὸ τὸν ἰόν, διὰ νὰ δικαιολογήση ὅτι καίτοι ἔχομεν πολὺ ὑψηλὸν ποσοστὸν ἐμβολιασμένων ἔχομεν ὑψηλότερον ἀριθμὸν θανάτων ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Βουλγαρίαν(!), ὅπου ἐλάχιστοι ἔχουν ἐμβολιασθῆ. Δεύτερον, δὲν εἶναι «κορυφὴ» κανενὸς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, διότι ἡ Ἐκκλησία ἔχει συνοδικὸν σύστημα καὶ ὄχι παπικόν. Τρίτον, μὲ τὴν θ. Λειτουργίαν νὰ παύεται καὶ τὰ «ἐκτρωματικὰ» ἐμβόλια νὰ συστήνωνται, μᾶλλον κινδυνεύει ἡ πίστις. Τέταρτον, ἐκτὸς ὅτι διχασμὸν προεκάλεσαν οἱ ἴδιοι οἱ «ἁρμόδιοι» μὲ τὰς παλινῳδίας τους, ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς ὁμάδος τῶν ἐπιστημόνων, τὴν ὁποίαν ὥρισεν ἡ Κυβέρνησις ἐδήλωσεν ἤδη ἀπὸ τὸ θέρος εἰς τὴν ἐπίσημον ἐνημέρωσιν ὅτι τὸ «τεῖ­χος ἀνοσίας» εἶναι ἀνέφικτον διὰ τὸν συγκεκριμένον ἰόν. Ἀλήθεια, δὲν προβληματίζεται ὁ Πανοσιολογιώτατος οὔτε διὰ τοὺς 7.000 ὑγειονομικούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν νὰ θρέψουν τὰς οἰκογενείας των οὔτε ὅτι πιθανόν αὐτὴ ἡ ἀποδυνάμωσις τοῦ συστήματος ὑγείας νὰ ἔχη προκαλέσει θανάτους; Πέμπτον, εἰς ποῖον συνοδικὸν σύστημα ἀναφέρεται, ὅταν ἀποφαίνωνται 12, ἐνῷ ἀποκλείονται 68 Μητροπολῖται; Ὅταν γίνωνται ἐκλογαὶ μὲ «σύμψηφα» εἰς τὸ Φανάρι προκειμένου ἡ «γνώμη τῶν ὀλίγων» νὰ ἐκφράζη συγκεκριμένην γραμμήν;

πηγή

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…

Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης

20,00 

Xρυσοτυπία με ανάγλυφα γράμματα σε ξύλο με τον Άγιο Σιλουανό τον Αγιορείτη.
Διαστάσεις 18×24

Αγία Σοφία

20,00 

Xρυσοτυπία με ανάγλυφα γράμματα σε ξύλο με την Αγία Σοφία.
Διαστάσεις 18×24

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΣΗΜΙ 925 Κ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ18 ΜΕ ΑΜΑΖΟΝΙΤΗ ΠΕΤΡΑ

65,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Ασημένιος σταυρός 9267-X

34,00 

Ασημένιος σταυρός 925° επιχρυσωμένος περιμετρικά, με τον Εσταυρωμένο στην μπροστινή πλευρά και την Υπεραγία Θεοτόκο στην πίσω πλευρά Διαστάσεις σταυρού:

Άγιος Στέφανος

120,00 

Ακριβές αντίγραφο Βυζαντινής τέχνης. Το μεταλλικό μέρος επιστρώνεται με καθαρό ασήμι 999° και χρυσό 24Κ. Ενώ το αγιογραφημένο μέρος φιλοτεχνείτε πάνω σε καμβά σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο της Βυζαντινής αγιογραφίας.

Διαστάσεις: 20×24 εκ.

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΗΜΙ925 ΚΑΙ ΓΡΑΝΑΔΑ ΠΕΤΡΑ

47,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΣΗΜΙ 925 Κ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ18 ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ COPPER ΤΥΡΚΟΥΑΖ ΠΕΤΡΑ KAI ΛΕΥΚΑ ΖΙΡΚΟΝ

120,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Άγιος Ιωάννης Βατάτζης

20,00 

Xρυσοτυπία με ανάγλυφα γράμματα σε ξύλο με τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη.
Διαστάσεις 18×24

Πίσω στη λίστα