Ορθοδοξία

“Εν τω κόσμω τούτο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο ” (‘Ιωαν.16,33).

‘Η γη αυτή για τον πιστό είναι ένας τόπος δοκιμασιών και αγώνων. ‘Αλλωστε ο πιστός δεν περιμένει τίποτε απο το κόσμο αυτόν.
‘Ο λαός του ‘Ισραήλ όταν βγήκε απο την Αίγυπτο, έπρεπε οποιοσδήποτε να περάσει απο την έρημο, προτού εισέλθει στη γη της επαγγελίας. ‘Ο κόσμος για τον πιστό είναι μια αφιλόξενος έρημος. Τι μπορεί να σου προσφέρει μια έρημος;
Το βλέμμα του πιστού είναι προς τα άνω.
“Τα άνω φρονείτε μη τα επί της γης “.
“Ουκ έχομεν ώδε πόλιν μένουσαν αλλά την μέλλουσαν επιζητούμε “.
Άλλωστε οι θλίψεις σκοπό έχουν να μας καταρίισουν, να μας αγιάσουν. ‘Αλλα η υπόσχεση του Πατέρα μας είναι οτι δεν θα μας εγκαταλείψει, ο ψαλμωδός λέγει οτι ο λαός του Θεού στην έρημο επί σαράντα χρόνια ούτε πείνασε ,ούτε δίψασε, ούτε τα ρούχα πάλιωσαν, ούτε τα πόδια τους πρήσθηκαν απο τις οδοιπορίες,.
‘Ασφαλώς όλοι μας έχουμε ζωντανά παραδείγματα απ’ την ζωή μας, ότι ο Κύριος μας δοκίμασε, αλλά δεν μας εγκατέλειψε.
‘Ολα αυτά και πολλά άλλα ας γεμίσουν με πίστη και ελπίδα την καρδιά μας, οτι Αυτός που πρόσφερε τον μονογενή του Υιό για μας είναι αδύνατο να μας στερήσει από εκείνα που έχουμε ανάγκη στη ζωή μας.
Ποιός είναι εκείνος που τρέφει τα ζώα και πουλιά του ,και αφήνει νηστικά τα παιδιά του;
‘Εάν αυτό δεν το κάνει κανείς απο μας, πόσο μάλλον ο Ουράνιος Πατέρας μας ο οποίος τρέφει τα πετεινά του ουρανού και ενδύει τα κρίνα του αγρού;
Γνωρίζοντας όλα αυτά ο πιστός απομακρύνει όλες τις αμφιβολίες μέσα απο την καρδιά του, εμπιστευόμενος τελείως στην πατρική αγάπη και πρόνοια του Θεού.
Και τώρα ο πιστός μπορεί να προχωρήσει σε ένα άλλο βασικό βήμα της σωτηρίας και πρόοδο της πνευματικής του ζωής.