Νέα Τάξη

Τά δύο μεγάλα ψέματα (ἀπάτες) τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης

Τα δύο μεγάλα ψέματα (απάτες) της Νέας Παγκόσμιας Τάξης
΄Αρθρο από Γεώργιο Βλάχο (ερευνητής)
Α) Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ ΟΝΤΩΝ
Από αρχές του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, ξεκίνησε μια έντονη απασχόληση ‘’περί ύπαρξης αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων και εξωγήινων όντων’’. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει εξελιχθεί σε ψύχωση, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α και σε οπαδούς της ‘’ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ’’.
Σχετικά με το θέμα, κυκλοφορούν διάφορα βιβλία με τις πιο απίθανες αφηγήσεις και προβάλλονται διάφορες ταινίες. Γίνονται επίσης διάφορες εκπομπές στα μαζικά μέσα ενημέρωσης όπου προσκα-λούνται διάφοροι επιστήμονες, ερευνητές, συγγραφείς, θεολόγοι, ακόμη και μάρτυρες που ‘’είδαν’’, στις οποίες δεν παρουσιάζονται πειστικά, τεκμηριωμένα στοιχεία.
Είναι λυπηρό που πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύμα αυτής της παραπλάνησης, αυτού του μεγάλου ψέματος. Σαν χριστιανοί πιστεύουμε ότι ο Θεός μετά τη δημιουργία των αγγέλων, του φυτι-κού και ζωικού βασιλείου στη γη, έπλασε τον άνθρωπο ‘’κατ΄εικόνα και κατ΄ομοίωσή Του’’. Είναι σημαντικό να πιστεύουμε ότι, ο άνθρωπος πλάστηκε από το Δημιουργό Θεό ως το τελειότερο νοήμων ον και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να ζει στις συνθήκες ζωής που υπάρχουν στη γη. Τον αν-θρωπο επίσης, έθεσε ο Θεός ως κυρίαρχο επί της γης και τον προόρισε να ζει επί αυτής.
΄Ολοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν εξωγήινα όντα, και δυστυχώς είναι η πλειοψηφία επί των ανθρώπων, προβάλλουν το εξής επιχείρημα : Είναι δυνατόν να είμαστε μόνοι στο σύμπαν και να μην υπάρχουν άλλα νοήμονα όντα ; Λογικό επιχείρημα, αλλά αν υπάρχει άλλο νοήμων ον, πρέπει κάποιος να το δημιούργησε και αυτός είναι μόνο ο Θεός. Αφού ο Δημιουργός Θεός έπλασε τον άν-θρωπο και τον προόρισε να ζει στη γη, ως το τελειότερο νοήμων ον, τι λόγο είχε να πλάσει επιπλέον νοήμονα όντα και να τα προορίσει σε άλλους πλανήτες ; Ο ίδιος σαν Πάνσοφος και Παντογνώστης γνώριζε ότι η άφιξη ενός εξωγήινου όντος στη γη, εξαιτίας των τεράστιων αποστάσεων και άλλων λόγων τους οποίους αναφέρω παρακάτω, θα ήταν για πάντα αδύνατη.
Ποιοι είναι οι λόγοι που ακόμη και αν υπήρχαν εξωγήινα όντα, δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν στη γη :
1) Οι τεράστιες αποστάσεις, σε σχέση με την ταχύτητα
2) Η αντοχή στο υλικό κατασκευής του διαστημοπλοίου
3) Η αντοχή στο εξωγήινο σώμα, λόγω ιλιγγιώδους ταχύτητας
4) Η επάρκεια καυσίμου ή ενέργειας
5) Ο κίνδυνος πρόσκρουσης με αστέρα ή πλανήτη, λόγω ιλιγγιώδους ταχύτητας
Καταλήγω στο συμπέρασμα, πως η απασχόληση αυτή με τα άγνωστα ιπτάμενα αντι-κείμενα και τους εξωγήινους είναι χωρίς νόημα και κρύβει σκοτεινούς σκοπούς.
Σοβαροί ερευνητές οι οποίοι ερευνούν τους υποχθόνιους και απάνθρωπους σκοπούς της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, είναι σίγουροι ότι η ιδέα αυτή της ύπαρξης εξωγήινων όντων, προωθείται σκόπιμα από την ελίτ της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, για να επιβάλλουν πιο εύκολα την παγκόσμια κυβέρνησή τους. ΄Όταν έρθει γι αυτούς η κατάλληλη ώρα, θα σκηνοθετήσουν ψεύτικη εισβολή εξωγήινων με ολο-γράμματα λέιζερ, τρομοκρατώντας τους λαούς της γης και θέτοντας το δίλλημα ότι : πρέπει να ενω-θούμε ως μία παγκόσμια κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσουμε την εξωγήινη εισβολή. Τότε οι λαοί θα χάψουν την απάτη και θα δεχτούν τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Η σκηνοθετημένη ψεύτικη εισβολή με ολογράμματα λέιζερ, δεν είναι θεωρία συνομωσίας. O Kαναδός δημοσιογράφος Σέρτζ Μόναστ, μετά από πολυετή έρευνα, το 1994 έφερε στο φως το ‘’Σχέδιο Μπλε Ακτίνα’’. Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνάς του, ο Σερτζ Μόναστ πέθανε από ανακοπή καρδιάς, στις 5 Δεκεμβρίου 1996. Σύμφωνα με τον Σερτζ Μόναστ, η N.A.S.A. έχει βάλει μυστικά πάνω σε δορυ-φόρους της που κινούνται γύρω απο την γη, μηχανήματα με ειδικές ακτίνες λέιζερ, με σκοπό την προ-βολή ολογραμμάτων ! Ο Σερτζ Μόναστ έλεγε ότι, ήδη έχουν προβάλει εικόνες ΄Αγνωστων Ιπτάμενων Αντικειμένων στον ουρανό, και ίσως εκεί κολλάνε οι τόσες μαρτυρίες ανθρώπων για ΄Αγνωστα Ιπτά-μενα Αντικείμενα που έχουν αλλόκοτη κίνηση, υψηλές ταχύτητες, διαφορετικά σχήματα ή ξαφνικές εξαφανίσεις. ΄Όπως ισχυρίζονταν ο Σερτζ Μόναστ, όλα είναι ψεύτικες εικόνες, δηλ. ολογράμματα. Ακόμη, έλεγε πως σκοπός των μηχανημάτων αυτών, είναι επίσης να προβάλουν εικόνες Ιερών προ-ώπων (του Χριστού, του Βούδα κλπ), με σκοπό θρησκευτικές αναταραχές. Τα ολογράμματα λέιζερ υπάρχουν ήδη και ανήκουν στο ‘’Σχέδιο Μπλε Ακτίνα’’ (Project Blue Beam). Είναι ένα μυστικό σχέδιο της Ν.Α.S.A. και των Ηνωμένων Εθνών, και περιλαμβάνεται στις επιδιώξεις της Νέας Παγκόσμιας Τάξης.
Τελικά, τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα τα οποία μερικοί ισχυρίζονται ότι έχουν δει και τα αποδί-δουν σε εξωγήινους, είναι : α) ολογράμματα με λέιζερ, τα οποία χειρίζεται η Ν.Α.S.Α., όπως αναφέρω παραπάνω, β) πραγματικά ιπτάμενα αντικείμενα, τα οποία κατασκευάζει στις Η.Π.Α., η Ν.Α.S.A. Kαι στις δύο περιπτώσεις, όσοι τα βλέπουν αργότερα απασχολούν την κοινή γνώμη. Στη συνέχεια, η κοινή γνώμη δεν επηρεάζεται μόνο από τις μαρτυρίες αυτών που τα είδαν, αλλά και από ανάλογες εκπομπές στα μέσα ενημέρωσης. Στις εκπομπές αυτές καλούνται επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι τα παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο, που οι περισσότεροι θεατές τα πιστεύουν. Πολύ σπάνια θα ακού-σετε κάποιον να ομολογεί ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα, μία απάτη. Δυστυχώς, η χειραγώγηση μαζών προχωρεί κι έχουμε φτάσει σε σημείο οι περισσότεροι άνθρωποι να πιστεύουν και στα άγνωστα ιπτά-μενα αντικείμενα και στους εξωγήινους.
Τελειώνοντας, παρακαλώ να ληφθεί υπόψιν, το εξής : Ο Θεός δεν είχε κανένα λόγο να πλάσει επιπλέον νοήμων ον εκτός από τον άνθρωπο. Μόνο αυτόν έπλασε και αυτόν προόρισε να ζει επί της γης. Θα ήταν φρόνιμο, αντί να ασχολούμαστε μ’ένα θέμα το οποίο είναι αμφίβολο και δεν μπορεί να αποδειχτεί, ν’ ασχολούμαστε καλύτερα με την επίλυση προβλημάτων που έχουμε στη γη μας. Δεν υπάρχει κανένα όφελος μ’ αυτή την απασχόληση. Η μόνη που ωφελείται είναι η απάνθρωπη και υποχθόνια ελίτ της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, για να μπορέσει αργότερα να εφαρμόσει τη σχεδια-σμένη παγκόσμια κυβέρνησή της.
Β) Η ‘’ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ’’ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ
Το 1988, δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) μία Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλί-ματος (Ιnter-Parliamentary Conference on Climate Change). Αυτή η ομάδα παρουσίασε μια πρώτη έκθεση αξιολόγησης το 1990, η οποία απεικόνιζε τις απόψεις 400 επιστημόνων. Σύμφωνα με την ανα-φορά αυτή, το πρόβλημα της αύξησης της θερμοκρασίας ήταν υπαρκτό και όφειλε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Τα συμπεράσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, ώθησαν τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μετα-βολές (UNFCCC). Σε σχέση με τα δεδομένα για τις διεθνείς συμφωνίες, η διαπραγμάτευση της Σύμβασης ήταν σχετικά σύντομη. Ήταν έτοιμη προς υπογραφή στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (γνωστότερη ως συνάντηση κορυφής για την προστασία της Γης) το 1992, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίμα-τος, καθώς και το Πρωτόκολλο του Κιότο που ακολούθησε, αποτελούν το μόνο διεθνές πλαίσιο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.
Ταυτόχρονα, μαζί με τις παραπάνω ενέργειες, ξεκίνησε μία έντονη εκστρατεία όσον αφορά την ‘’κλιματική αλλαγή’’. Πρωταγωνιστής αυτής της έντονης εκστρατείας, είναι ο πρώην Αντιπρόεδρος των Η.Π.Α. Αλ Γκορ, ένας από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, επηρεάζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις και απλούς πολίτες.
Το θέμα, προωθείται σε τρεις άξονες :
α) μ’ ένα ψέμα ότι, για τα φαινόμενα της ‘’κλιματικής αλλαγής’’ φταίει ο άνθρωπος, δηλ. το διοξείδιο του άνθρακα και άλλοι αέριοι ρύποι που προκαλούνται από τις δραστηριότητές του.
β) με εκφοβισμούς ότι θα έχουμε καταστροφές, επειδή μετά από κάποια χρόνια θ’ ανέβει η θερμο-κρασία και θα προκληθούν ξηρασίες, θ’ανέβει η στάθμη της θάλασσας και θα πλημμυρίσουν οι πα-ράκτιες περιοχές, θα λυώσουν οι πάγοι κ.α.
γ) οργανώνονται διαλέξεις σε διάφορους χώρους, εκθέσεις, γίνονται διαλέξεις και προβάλλονται αντί-στοιχα ντοκυμαντέρ στην τηλεόραση, χειραγωγούνται οι μαθητές στο σχολείο, κινητοποιούνται οι πο-λίτες να κάνουν πορείες διαμαρτυρίας.
Στo θέμα της ‘’κλιματικής αλλαγής’’, σημαντικό ρόλο παίζουν : διάφοροι επιστήμονες που την υπο-στηρίζουν, η παγκόσμια οργάνωση ‘’Inter-Parliamentary Conference on Climate Change’’ (Διακυ-βερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος), περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι κυβερνήσεις χωρών και τα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, το ‘’Πρωτόκολλο του Κιότο’’ το οποίο ψήφισαν οι περισ-σότερες χώρες, τις δεσμεύει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (μέσα σ’ αυτά περι-λαμβάνεται και το διοξείδιο του άνθρακα).
1. Η ‘’κλιματική αλλαγή’’ οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα. Δεν φταίει το διοξείδιο του άνθρακα και άλλοι αέριοι ρύποι
Έρευνες επιστημόνων επιβεβαιώνουν ότι, η ‘’κλιματική αλλαγή’’ συμβαίνει στις μέρες μας, αλλά δεν είναι ανθρωπογενής. Δεν φταίει το διοξείδιο του άνθρακα και άλλοι αέριοι ρύποι. Οφείλεται σε φυσικά
φαινόμενα, τα οποία διευκρινίζονται παρακάτω στο σημείο 4. Ακολουθεί απόσπασμα άρθρου από τον κορυφαίο έλληνα επιστήμονα Αντώνη Φώσκολο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 26.8.2019 και επιβε-βαιώνει ότι έχουν γίνει κλιματικές αλλαγές, αλλά χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα : ‘’Κλι-ματική αλλαγή : Πως ένα φυσικό φαινόμενο μετατράπηκε σε απάτη’’. ‘’Oι τελευταίες επιστημονικές με-λέτες που έγιναν 1989 και 1992 και αφορούν τα τελευταία 10000 χρόνια, έδειξαν με βάση τις θερμο-κρασίες που καταγράφηκαν σε ιζήματα του Βόρειου Ατλαντικού ότι, είχαμε πάνω από 100 φορές κλι-ματικές αλλαγές χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα’’.
Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι, το διοξείδιο του άνθρακα και άλλοι αέριοι ρύποι δεν εκλύο-νται μόνο από τα εργοστάσια αλλά και από : ηφαιστειακές εκρήξεις, πυρκαγιές δασών, μέσα μεταφο-ράς και κεντρικές θερμάνσεις.
΄Ολοι οι αέριοι ρύποι προκαλούν : προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου, φωτοχημικά νέφη, ρύ-πανση στα κτίρια και τα μνημεία, όξινη βροχή, προβλήματα στα φυτά (βιοχημικές μεταβολές, μά-ρανση, νέκρωση), αλλά καμία ‘’κλιματική αλλαγή’’ (υπερθέρμανση ή υπερβολικό ψύχος στον πλα-νήτη).
2. Το Πρωτόκολλο του Κιότο, και η δέσμευση των βιομηχανικών χωρών να περιορίσουν τις εκπομπές αέριων ρύπων
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, οι βιομηχανικές χώρες συνολικά, υποχρε-ούνται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαμβάνει τα Παραρτήματα Α΄ και Β΄, με διάφορα σημαντικά στοιχεία που αφορούν τη λει-τουργία των μηχανισμών που προβλέπονται από αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ‘’κλιματική αλλαγή’’.
Τα αέρια που πραγματεύτηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο και αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄, είναι τα εξής : διοξείδιο του άνθρακα CO2 (που αποτελεί το σημαντικότερο αέριο), μεθάνιο CH4, υποξείδιο του αζώτου N2O, υδροφθοράνθρακες HFC, πλήρως φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες ή υπερφθο-ράνθρακες PFC, εξαφθοριούχο θείο SF6
3. Μερικές από τις κλιματικές αλλαγές, που έχουν συμβεί στη γη μας
Σύμφωνα με το άρθρο του κορυφαίου επιστήμονα Αντώνη Φώσκολου : ‘’Κλιματική αλλαγή : Πως ένα φυσικό φαινόμενο μετατράπηκε σε απάτη’’, παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα με κλιματικές αλ-λαγές (υπερθερμάνσεις και υπερβολικό ψύχος στον πλανήτη μας) :
‘’1) Από το 300 μ.Χ. μέχρι το 800 μ.Χ. είχαμε μία πτώση της μέσης γήινης θερμοκρασίας κάτω των 15 βαθμών Κελσίου.
2) Μετά από αυτή την πτώση είχαμε πάλι μια άνοδο της μέσης γήινης θερμοκρασίας στους 17 βαθ-μούς Κελσίου από το 800 μ.Χ. έως το 1350 μ.Χ., χωρίς να λιώσουν οι πάγοι στο Βόρειο και Νότιο Πό-λο, χωρίς να εξαφανιστούν οι αρκούδες και οι πιγκουίνοι. Το λένε και οι 400 παγοκολώνες που υπάρ-*χουν στα μουσεία που ορισμένοι οικονομολόγοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι αλλά και ακαδημαϊκοί δεν το γνωρίζουν, ίσως και εσκεμμένα. Σ’ αυτή τη θερμή περίοδο των 550 ετών είδαμε τις ακρίδες από την Υποσαχάριο ζώνη της Αφρικής να φθάνουν στην Βιέννη και να καταστρέφουν τα σιτηρά της Νότιας Ευρώπης. Είδαμε την καλλιέργεια της αμπέλου να φθάνει και να εγκαθίσταται στην Σκωτία και είδαμε οι πάγοι να λιώνουν στο νότιο μέρος της Γροιλανδίας, με αποτέλεσμα να εποικιστεί από τους Δανούς. Και όμως, ο πλανήτης Γη δεν καταστράφηκε, όπως λένε ορισμένες ελληνικές εφημερίδες και ιστότοποι ότι, θα γίνει αν ανέβει η θερμοκρασία στους 16,5 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για συστηματική διαστρέβλωση της αλήθειας. Γιατί άραγε δεν μπαίνουμε στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου και στις εγκυκλοπαίδειες όλου του κόσμου, στο διαδίκτυο κλπ. για να δούμε τις διαχρονικές κλιματικές αλλαγές. Αυτή η παραπλάνηση που αποσκοπεί και ποιους εξυπηρετεί;
3) Από το 1350 μ.Χ. έως το 1800 μ.Χ. είχαμε τη μικρή παγετώδη περίοδο που κράτησε 450 χρόνια και έφερε την πανώλη στην Ευρώπη όπου βρήκαν θάνατο 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Αυτό αποδίδεται στην ψύξη των νερών. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πλυθούν. Ναι, είχαμε κλιματικές αλλαγές που δεν οφείλονται στην διακύμανση των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα. Μέχρι το 1800 μ.Χ. δεν κάναμε χρήση υδρογονανθράκων’’.
4. Είδη κλιματικών αλλαγών και ποια φυσικά φαινόμενα την προκαλούν
Πρέπει να τονίσουμε ότι, η ‘’κλιματική αλλαγή’’ είναι ένα διαχρονικό, φυσικό φαινόμενο κι έχει συμ-βεί πολλές φορές στη γη, με εναλλαγές πότε σε υπερθέρμανση και πότε σε υπερβολικό ψύχος (πε-ρίοδοι παγετώνων).
α) Υπερθέρμανση του πλανήτη και από τι προκαλείται
Ειδικοί επιστήμονες μάς βεβαιώνουν ότι, για την παγκόσμια υπερθέρμανση υπαίτια είναι η ηλιακή δραστηριότητα. ΄Οταν υπάρχει υψηλή ηλιακή δραστηριότητα, δηλ. αυξημένα μαγνητικά πεδία στον ήλιο, τότε έχουμε υπερθέρμανση του πλανήτη και αυξάνεται η μέση γήινη θερμοκρασία.
β) Υπερβολικό ψύχος (παγετώνες) στον πλανήτη και από τι προκαλείται
Επίσης, ειδικοί επιστήμονες μάς βεβαιώνουν :
– Όταν υπάρχει χαμηλή ηλιακή δραστηριότητα, δηλ. μειωμένα μαγνητικά πεδία στον ήλιο, τότε έχουμε υπερβολικό ψύχος, με περιόδους μικρών παγετώνων και μειώνεται η μέση γήινη θερμοκρασία.
Επιπλέον :
– Κάθε 120.000 χρόνια, η τροχιά της γης μεταβάλλεται από κυκλική που είναι σήμερα σε ελλειψοειδή κι έχουμε περίοδο παγετώνων.
– Κάθε 40.000 χρόνια, ο άξονας περιστροφής της γης αλλάζει κλίση κι έχουμε περίοδο παγετώνων.
– Κάθε 20.000 χρόνια, ο ημερήσιος άξονας περιστροφής της γης αλλάζει τοποθεσία κι επανέρχεται στην αρχική του θέση. ΄Εχουμε ξανά περίοδο παγετώνων.
5. Ποιοι ωφελούνται από την ‘’κλιματική αλλαγή’’
α) Πίσω από την προώθηση αυτής της ιδέας κρύβονται οικονομικά συμφέροντα. Πρόκειται για επιχει-ρήσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), οι οποίες βρίσκουν ευκαιρία να πωλήσουν τις ανεμο-γεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά τους. Οι επιχειρήσεις αυτές λαμβάνουν επιδοτήσεις από τις κυβερ-νήσεις και κερδίζουν, αλλά παράγουν ακριβή ενέργεια για τους πολίτες. Επειδή η ενέργεια μέσω των Α.Π.Ε. είναι ακριβή, παίρνουν με έμμεσο τρόπο οικονομικές ενισχύσεις. Στη χώρα μας για τις οικονο-μικές αυτές ενισχύσεις επιβαρύνονται οι καταναλωτές, με ειδικό τέλος στο τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. Χαρα-κτηρίζεται ως ΕΤΜΕΑΡ που σημαίνει Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων και η είσπρα-ξή του από τη Δ.Ε.Η., συνεχίζεται.
β) ΄Οσοι επιστήμονες συμφωνούν με την ιδέα της κλιματικής αλλαγής, χρηματοδοτούνται από τις κυ-βερνήσεις για να την προωθήσουν.
6. Ποιες λύσεις υπάρχουν για να μειώσουμε τους αέριους ρύπους των εργοστασίων
Τα προβλήματα που προκαλούν οι αέριοι ρύποι είναι σοβαρά και για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Τα συνεχή όμως ψεύδη και η χειραγώγηση μαζών ότι, οι αέριοι ρύποι φταίνε για τα την ‘’κλιματική αλλαγή’’, δεν προσφέρουν καμμία λύση στο πρόβλημα.
΄Οσον αφορά τους αέριους ρύπους εργοστασίων, η μόνη λύση είναι να εγκαταστήσουμε ειδικά φίλτρα, τα οποία απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα και τους άλλους αέριους ρύπους που εκλύ-ουν τα εργοστάσια, κατά 90%. Εδώ ακριβώς πρέπει να δράσουν οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το κόστος και τη συντήρησή τους. Οι συνεχείς κραυγές ότι για τους αέριους ρύπους ευθύνεται ο άνθρω-πος, χωρίς την εγκατάσταση ειδικών φίλτρων, αποτελεί κοροϊδία.
Αυτό έπρεπε να κάνει η κυβέρνησή μας και όχι να κλείσει όλες τις λιγνιτικές μονάδες της Δ.Ε.Η., μέχρι τέλη του 2028, οι οποίες μάς παρέχουν ετήσια ηλεκτρική ενέργεια 5 GW. Δυστυχώς, η ενέργεια αυτή θα αναπληρωθεί με ανεμογεννήτριες, οι οποίες δεν έχουν σταθερή ενέργεια, λόγω μη σταθερού αέρα. Η απόδοσή τους είναι περίπου 20%, σε αντίθεση με τις λιγνιτικές μονάδες των οποίων η από-δοση είναι σταθερή 90%. Οι ανεμογεννήτριες έχουν επίσης και ένα άλλο μειονέκτημα. Η ζωή τους διαρκεί μόνο 20 έτη και μετά παραμένουν ως κουφάρια επάνω στα δάση μας.

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…

Άγιος Κυπριανός

25,00 

Ξυλόγλυπτη εικόνα (σκαλιστή), Βυζαντινής – Ορθόδοξης νοοτροπίας, με τον Άγιο Κυπριανό

Διαστάσεις 14×33 εκ.

ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ925 ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ22 ΜΕ ΚΑΡΦΩΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΖΙΡΚΟΝ ΚΙΑ ΓΡΑΝΑΔΕΣ

280,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991.

Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων

25,00 

Διαστάσεις 14×33 εκ.

Ξυλόγλυπτη εικόνα (σκαλιστή), Βυζαντινής – Ορθόδοξης νοοτροπίας, με τον Άγιο Θεόδωρο

Παναγία Άξιον Εστί

240,00 

Επάργυρη εικόνα με κορνίζα και τζάμι με την Παναγία το Άξιον Εστί

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΚΑΛΙΣΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ 952

190,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΜΕ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ18 ΜΕ ΜΑΛΑΧΙΤΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΖΙΡΚΟΝ ΑΣΗΜΙ 925

95,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

ΣΚΑΛΙΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ18 ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ 925

80,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991