Ορθοδοξία

Τι είναι νηστεία και σε τι ωφελείται ο άνθρωπος;

Η νηστεία είναι βία φύσεως και περιτομή των ηδονών του λάρυγγος, εκτομή της αρχικής πυρώσεως, εκκοπή των πονηρών λογισμών, απελευθέρωση από μολυσμούς ονείρων, καθαρότης προσευχής, φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξη του νού, διάλυση της πωρώσεως, θύρα της κατανύξεως, ταπεινός στεναγμός, χαρούμενη συντριβή, σταμάτημα της πολυλογίας, αφορμή ησυχίας, φρουρός της υπακοής, ελαφρότης του ύπνου, υγεία του σώματος, πρόξενος της απαθείας, άφεση των αμαρτημάτων, θύρα και απόλαυση του παραδείσου.
Αρχηγός των δαιμόνων είναι ο Εωσφόρος, και αρχηγός των παθών ο λαιμός της κοιλίας.
Ο χορτασμός από φαγητά είναι πατέρας της πορνείας, η θλίψη δε της κοιλίας είναι πρόξενος της αγνότητος. Εκείνος που κολάκευσε τον λέοντα, πολλές φορές τον ημέρωσε. Εκείνος όμως που περιποιήθηκε τη σάρκα, περισσότερο την εξαγρίωσε.
Ας συλλάβουμε και ας ανακρίνουμε και αυτόν τον εχθρόν -προπαντός αυτόν- πού ευρίσκεται επικεφαλής όλων των επικινδύνων εχθρών μας. Αυτόν που είναι η θύρα των παθών, η πτώση του Αδάμ, η απώλεια του Ησαύ, ο όλεθρος των Ισραηλιτών, ή ασχημοσύνη του Νώε, η προδοσία των Γομόρρων, η κατηγορία του Λώτ, η εξολόθρευση των υιών του ιερέως Ηλεί, ο καθοδηγητής προς τους μολυσμούς.
Ας ανακρίνουμε -την γαστριμαργία- από πού γεννάται, ποιοί είναι οι απόγονοι της, ποιος είναι αυτός που την συντρίβει και ποιος αυτός που την εξολοθρεύει τελείως.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος