Επίκαιρα

Τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα! Κ.Μπογδάνος για το τσιπάκι και την Αποκάλυψη!

σχόλιο Γ.Θ : Αυτά που θα ακούσετε για το τσιπάκι, δεν τα λέει κανένας της διοικούσας του ιερώνυνμου. Αυτοί πια λένε μόνο για το εμβόλιο…