Ορθοδοξία

Βοηθώντας ή κυριεύοντας.

Ο Θεός ενεργεί από τα έσω του ανθρώπου
με δύο τρόπους: βοηθώντας ή κυριεύοντας.
Βοηθώντας ο Θεός ενεργεί στον άνθρωπο της μεσαίας ή αδύναμης πίστης,
ο οποίος θυμάται τον Θεό που και που και μόνο μερικώς τηρεί τις εντολές Του.
Ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει, αφού και αυτός δεν εγκαταλείπει εντελώς τον Θεό.
Τον άνθρωπο όμως της μεγάλης πίστης, ο οποίος άνοιξε την πόρτα της ψυχής πλατιά για τον Δημιουργό του κυριολεκτικά τον κυριεύει ο Θεός. …