Όμορφα μηνύματα

Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα..

Ο Νέστορας, από το χαμόγελο του παιδιού…
Ανθυπολοχαγός πια, της αεροπορίας στρατού…
Μετά την αποφοίτησή του από την σχολή Ευελπίδων…
Πήγε στο Χαμόγελο, στα εννέα του χρόνια, (2007)
Παλαιψε, διάβασε, υποστηρίχθηκε …
Το όνειρό του πραγματικότητα.