130 φορές πιο δυνατό από το λεμόνι και 30 φορές πιο δυνατό από το σκόρδο! Δολοφόνος βακτηρίων και μυκήτων

130 φορές πιο δυνατό από το λεμόνι και 30 φορές πιο δυνατό από το σκόρδο! Δολοφόνος βακτηρίων και μυκήτων