Έχει πλέον βραδιάσει. Ανοίγω την πόρτα του ζεστού όμορφου καφέ και βγαίνοντας έξω με υποδέχεται απότομα ο κρύος ...

Και τώρα να με πάλι στο γνωστό σημείο. Χαλκηδόνα ή αλλιώς όπως το λένε οι μουσαφίριδες της Πόλη ...