σχόλιο Γ.Θ : Μια προφητεία που “φωτογραφίζει” τον Β’ Παγκόσμιο αλλά και κάτι άλλο… κάτι μάλλον μεταγενέστερο που ...

(…) θὰ σκεπάσῃ καὶ θὰ εὐλογήσῃ τὸν τόπο μας, καὶ θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα νὰ δοξασθῇ πάλι ἡ ...

Στους έσχατους χρόνους ο Θεός θα κρύψει από τους ανθρώπους, από τους πιστούς Του, την πνευματική τους κατάσταση. ...

σχόλιο Γ.Θ : Ο ιστορικός λόγος του Μεγάλου Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού που μαζί με τα λόγια των ...

Θα πορευθούμε μιμούμενοι τον Προφήτη Δαυίδ που λέει… ”Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα ...

ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ -Από την Δύση δεν περιμένομε τίποτε καλό. Ο ήλιος συνέχεια τόσα χρόνια πάει στην ...

Ο πόλεμος είναι η βέργα, πού ο Θεός τιμωρεί τα παιδιά του, για να τα αποτρέψει από την ...

Μια απειλητική προφητεία διευκρινίζεται… Με κόκκινο ο λιωμένος άνθρακας κάτω από τις δυτικές ΗΠΑ. Όσοι μελετούν τις Γραφές ...

Άγιος Παίσιος: ο πόλεμος ο μεγάλος θα γίνει σε 2 ημίχρονα το πρώτο ημίχρονo θα είναι στη Μέση ...

Έζησε κοντά στον γέροντα ο παππούλης, είδε όσα είδε και τα μεταφέρει. Δεν μπορεί όλοι οι άγιοι να ...