Έργα δίχως λόγια…

Τὰ ἔργα δὲν χρειάζονται λόγια, γιατὶ αὐτὰ φαίνονται ἀπὸ μόνα τους. Τὰ λόγια μᾶλλον χρειάζονται νὰ γὶνουν πράξεις, ἐάν εἶναι σύμφωνα μὲ τὴ σεμνότητα.

“Αν λοιπὸν θέλεις νὰ γὶνεις φημισμὲνος καὶ στὰ δύο, καὶ νὰ ἐνεργεῖς λογικὰ καὶ νὰ μιλᾶς μὲ εργα.

~ Αγίος Ισίδωρος ο πηλουσιώτης

Μοιραστείτε το

Σας προτείνουμε