Ἄφαντος ὁ μητρ. Περιστερίου στὴν προκαθορισμένη συνάντηση ποὺ ὑποσχέθηκε γιὰ διάλογο μὲ τοὺς πιστοὺς

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ πιστοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἀφαίρεση τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ Ἱερὸ Βῆμα τῶν ναῶν τοῦ Περιστερίου, ὁ τοπικὸς μητροπολίτης κ.Γρηγόριος εἶχε ἀπευθύνει πρὸ 12ημέρου δημοσίως κάλεσμα γιὰ διάλογο1, προγραμματισμένος νὰ λάβει χώρα στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Ιεροθέου τὴν Κυριακὴ 28/1/2024 στὶς 11:00.

Ὡστόσο, ἐνῶ ὑπῆρξε προσέλευση πλήθους πιστῶν στὸ ναό, ἀναζητούντων ἱκανὲς ἐξηγήσεις γιὰ τὴν προκλητικὴ ἐπιμονὴ τοῦ ἀρχιερέως νὰ μὴν ἐπιστρέφει τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ τὸν Σταυρὸ παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις τους, ἐκεῖνος δὲν παρευρέθη καὶ δὲν ἀπηύθυνε μέσω κάποιου ἐντεταλμένου ἱερέως κανέναν λόγο ποὺ νὰ δικαιολογοῦσε τὴν ἀπουσία του.

Οἱ πιστοὶ ἐξέλαβαν τὴν στάση αὐτὴ ὡς περιφρόνηση ἀπέναντι τους καὶ ἀθέτηση λόγου γιὰ δεύτερη φορὰ ἀπὸ τὸν μητροπολίτη.

Τὴν πρώτη φορά, σὲ ἀνοικτὴ ὁμιλία του2, ὅπου προσπάθησε ἀνεπιτυχῶς νὰ δικαιολογήσει «θεολογικὰ» τὴν εἰκονομαχικὴ του δράση3 (μὲ πλῆθος ἀτεκμηρίωτων, ἀντιπατερικών καὶ ἀντορθοδόξων ἐπιχειρημάτων), θεωρώντας τὸ μέγεθος τῆς ἀντίθετης βούλησης τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀναγκάστηκε νὰ πεῖ ἀρκετὲς φορὲς ὅτι εἶναι «ἐλεύθερος νὰ κάνει ὅ,τι θέλει» σχετικὰ μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο, πρᾶγμα ποὺ δὲν τήρησε ποτέ. Σήμερα (28/01/2024), δευτέρωσε τὴν ἀσυνέπεια λόγου, φανερώνοντας μὲ αὐτὸ τὴν ἄκαμπτη στάση του, παρὰ τὸν τεράστιο σκανδαλισμὸ ποὺ ἔχει ἐπιφέρει ὄχι μόνο στὸ ποίμνιο του ἀλλὰ καὶ στὸν ὑπόλοιπο ὀρθόδοξο κόσμο.

Ὁ πιστὸς λαὸς τῆς μητροπόλεως Περιστερίου, ἀκόλουθος τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ πειθόμενος στὶς Ἅγιες Οἰκουμενικὲς Συνόδους θὰ συνεχίσει ἀγωνιζόμενος στὴν ὑπεράσπιση τῆς τιμῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς εἰκόνας τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ τῆς κληρονομημένης παράδοσης στὴν Λατρεία, καλούμενος ταυτόχρονα τοὺς ἀδελφοὺς στὶς ὑπόλοιπες μητροπόλεις γιὰ ἐπαγρύπνηση, συνδρομή διά προσευχῶν καὶ ἀγῶνα.

1 https://x.com/dstefanos/status/1747298046881268064?s=20

2 https://fb.watch/pS60KgXnAX/

3 Ἡ ἀφαίρεση εἰκόνας ἢ Σταυροῦ ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες ἀπαγορεύεται ρητὰ καὶ κατηγορηματικά, ἐπὶ ποινὴ καθαιρέσεως καὶ ἀφορισμοῦ ἀπό τόν Ὅρο Πίστεως τῆς Ζ’ Οικουμ. Συνόδου, ἡ ὁποία διεμήνυσε τὴν ἀποβολὴ τους ὡς εἰκονομαχικὴ δράση.

πηγή