Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών (Βίντεο)

Η νησίδα του Αγίου Αχιλλείου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Μικρής Πρέσπας σε αβαθή και ελώδη θέση της λίμνης. Η νησίδα βρίσκεται -όπως και όλη η περιοχή της λίμνης- σε μεγάλο υψόμετρο που πλησιάζει τα 900 μέτρα.
Η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, ερειπωμένη μονή του 10ου αιώνα (968), οικοδομημένη από τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ για να μεταφέρει σ’ αυτήν τα λείψανα του Αγίου Αχιλλείου από την μητροπολιτική εκκλησία της Λάρισας, όταν κατέλαβε τη θεσσαλική πόλη. Στο διακανονικό του ναού αυτού τοποθετήθηκε το λείψανο του Αγίου Αχιλλείου, ενώ στο δεξιό κλίτος του τάφηκε ο Σαμουήλ. Από τις μεγαλύτερες της κατηγορίας της με διαστάσεις 22 Χ 45μ., η βασιλική είναι τρίκλιτη, ξυλόστεγη, με νάρθηκα, με δύο ψηλές πεσσοστοιχίες που φέρουν από δύο σειρές τόξων. Είναι κτισμένη στη βάση μικρού λόφου,με ενσωματωμένο οικοδομικό υλικό, από κτίσματα αρχαίας πόλης (πιθανόν της Λύκης, ρωμαϊκού/βυζαντινού οικισμού, όπως μαρτυρούν ανασκαφείσες επιγραφές), όπως έχει συμβεί και με τις άλλες εκκλησίες της νησίδας.

simeiakairwn.wordpress.com