Ακαθαρσία για την ψυχή είναι τα διάφορα ψυχικά πάθη˙ όταν η ψυχή αγαπάει κάτι υπέρμετρα και το κάνει χαρά της.

Ω άνθρωπε! φρόντισε να καταλάβεις:

…από πού πρέπει να αρχίσεις την πνευματική ασκητική ζωή σου˙
…από τί γίνονται οι αρετές˙
και τί είναι εκείνο που κάνει τα πάθη να μπαίνουν μέσα μας εύκολα,
και τότε γρήγορα θα λάβεις φωτισμό στην ψυχή σου. Και αντίθετα, αν δεν αρχίσεις από εκεί, άδικα θα σπέρνεις τον σπόρο σου˙ και θα πηγαίνει χαμένος!

Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ, Τα κρίνα του αγρού.