Επίκαιρα

Ακολούθησα τις προσταγές των γιατρών και τις εντολές της κυβέρνησης και να τώρα η ζωή μου

Ακολούθησα τις προσταγές των γιατρών και τις εντολές της κυβέρνησης και να τώρα η ζωή μου

πηγή