Άλλαξε το τοπίο στην Διώρυγα Κορίνθου μέσα σε δυο χρόνια!

Άλλαξε το τοπίο στην Διώρυγα Κορίνθου μέσα σε δυο χρόνια!

Άλλαξε το τοπίο στην Διώρυγα Κορίνθου, μέσα σε δυο χρόνια!

Τα πλάνα είναι στις 5 Φεβρουαρίου 2021, στις 16 Μαρτίου 2022 και στις 4 Μαρτίου 2024. Βλέπουμε την τεράστια αλλαγή του τοπίου στην Διώρυγα Κορίνθου, μέσα σε δυο χρόνια! Τον Μάρτη του 2022 το κανάλι ήταν κλειστό από τα χώματα της κατακρήμνισης και τώρα το μεγάλο της αποκατάστασης του δυτικού πρανούς, κοντεύει να τελειώσει.