Αμελείς και αδιάφοροι

Πόσο ασήμαντη είναι η γη κι η επίγεια ζωή σε σύγκριση με τον ουρανό, με την αιώνια βασιλεία του Χριστού! Και μ’ όλα αυτά προσκολλουμαστε τόσο πολύ στα εγκόσμια πράγματα, κι είμαστε τόσο αμελείς και αδιάφοροι για τη σωτηρία της ψυχής και την αιώνια ζωή!

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης