ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΣ ΝΤΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ