ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ! ΛΑΟΣΥΝΑΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μην αγνοείτε τον λαό!
ΟΧΙ στις νέες ταυτότητες – κάρτα του πολίτη
ΟΧΙ στο κλείσιμο των ιερών ναών, στην απαγόρευση της Θείας Λατρείας, στον διωγμό ιερέων, στη Βλασφημία περί μολύνσεως
ΟΧΙ στην ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου
ΟΧΙ στην αναγνώριση ως Αυτοκέφαλη Εκκλησία των αχειροτόνητων, καθηρημένων της Ουκρανίας
ΟΧΙ στα εμβόλια, όχι στη σιωπή και ανοχή στις παρενέργειες και στους θανάτους
ΟΧΙ στους αντίχριστους νόμους
ΟΧΙ στις εκτρώσεις, στην ανωμαλία
ΟΧΙ στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία
ΟΧΙ στο ψηφιακό χρήμα
ΟΧΙ στον διαμερισμό του Αιγαίου
ΟΧΙ στο ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας μας, της ιστορίας μας
ΟΧΙ στην παγκοσμιοποίηση, στον οικουμενισμό, στην πανθρησκεία

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Πρέπει να αντιδράσουμε σε όλα αυτά! Ψηλά το κεφάλι!
Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου!

Έλληνες! Αδελφοί! Ας θυμηθούμε τους έμπονους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας υπέρ Πίστεως και Πατρίδος