ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ”ΑΣΠΙΔΑ” ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΑΝΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ

Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ