Επίκαιρα

Aπίστευτα τα όσα λέχθηκαν στο τέλος του Ανατρεπτικού Δελτίου. Δεν έχουμε Δημοκρατία, έχουμε ολιγαρχία.