Όμορφα μηνύματα

Απλά δοκιμάστε το. Κρατάει μόνο 15 λεπτά η ανάγνωσή του.

Διαβάζοντας για 40 ημέρες την Μικρή Παράκληση της Παναγίας, ή αλλιώς τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα, θα δείτε αλλαγές μεγάλες στο σπίτι και την οικογένεια.
Καυγάδες να καταπαύουν, παιδιά να αλλάζουν, τα πράγματα να ηρεμούν, τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας να καλυτερεύουν, πρόοδος να έρχεται στην εργασία ή το σχολείο αλλά και την προσωπική ζωή του καθενός, προβλήματα να ελατώνονται και λύσεις να αναδύονται.

Επίσης, τα κάθε είδους ψυχικά προβλήματα ελαττώνονται γιατί η ψυχή γαληνεύει, ο πόνος γίνεται λιγότερο οδυνηρός, ενώ πλήθος ανθρώπων έχουν δει και θαύματα με την παρέμβαση της Παναγίας.

Απλά δοκιμάστε το. Κρατάει μόνο 15 λεπτά η ανάγνωσή του.

Θα είναι η αρχή της αλλαγής και του θαύματος στην ζωή σας.
Τόσο απλά και εύκολα!