ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Η ΦΩΤΙΑ ΥΠΗΡΧΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ

ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Η ΦΩΤΙΑ ΥΠΗΡΧΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ