Από που λοιπόν προέρχεται ο πόλεμος του διαβόλου εναντίον μας;

Μακάρι να μην είχε γίνει ο διάβολος και να έμεινε σταθερός στην τάξη των αγγέλων, στην οποία τον έταξε ο αρχάγγελος. Επειδή όμως έγινε αποστάτης, εχθρός και του Θεού και των ανθρώπων, που πλάστηκαν <<κατ εικόνα Θεού>>, γι’ αυτό ιδιαίτερα είναι μισάνθρωπος, επειδή είναι και θεομάχος. Μας μισεί επειδή ανήκουμε στον Κύριο, μας μισεί και επειδή είμαστε ομοιώματα του Θεού.
Ο Θεός λοιπόν που κανονίζει με σοφία και φροντίζει για τα ανθρώπινα χρησιμοποίησε την πονηριά και την κακία του, για να γυμνάσει τις ψυχές μας, όπως ακριβώς ο γιατρός χρησιμοποιεί το δηλητήριο της οχιάς, για να παρασκευάσει σωτηρια φάρμακα.
Από το ότι είναι δοχείο κάθε κακίας και γι’ αυτό δέχτηκε και την ασθένεια του φθόνου και μας εφθονησε λόγο της τιμής που μας έκαμε ο Θεός. Δεν μπόρεσε να υποφέρει την χωρίς λύπη ζωή μας στον Παράδεισο.
Αφού με πανουργία και τεχνάσματα εξαπάτησε τον άνθρωπο, και αφού την επιθυμία που είχε να μοιάσει στο Θεό, την μεταχειρίστηκε για να τον εξαπατήσει, του υπέδειξε το δέντρο του παραδείσου και του υποσχέθηκε ότι αν φάει από αυτό θα τον κάνει όμοιο με το Θεό.
Δεν πλάστηκε ο σατανάς για να είναι εχθρός μας, αλλά από ζηλοτυπία έγινε εχθρός μας. Βλέποντας δηλαδή τον εαυτό του να έχει ξεπέσει από την τάξη των αγγέλων, δεν μπορούσε να υποφέρει να βλέπει το γήινο πλάσμα (τον άνθρωπο) να προκόβει και να ανυψώνεται στο αγγελικό αξίωμα.

 

Μέγας Βασίλειος