1. Κάποιος ἀδελφὸς ποὺ ἀπαρνήθηκε τὸν κόσμο, μοίρασε τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς φτωχούς, κράτησε ὅμως λίγα γιὰ τὸν ...

1. Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: «Νομίζω πὼς τὸ σῶμα ἔχει μία φυσικὴ κίνηση ποὺ ἔχει γίνει ἕνα μ᾿ ...

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης δίδαξε τὴν ἐργασία τῆς Νοερᾶς προσευχῆς ὄχι μόνο στοὺς Μοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ...

 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΒΕΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ από τον Άγιο Γαβριήλ τον δια Χριστόν Σαλό απο την Τυφλίδα της Γεωργίας  Όσοι ...

1. Κάποιοι ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴ σκήτη ξεκίνησαν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν ἀββᾶ Ἀντώνιο. Μπῆκαν λοιπὸν σ᾿ ἕνα καράβι γιὰ ...

Στην αμαρτία σε σπρώχνει ο παγκάκιστος διάβολος. Σε σπρώχνει, αλλά δεν μπορεί να σε κάνει να αμαρτήσεις, εάν ...

1. Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: «Ἔχοντας τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ ζωντανὸ στὴ σκέψη μας, νὰ θυμόμαστε πάντοτε τὸ ...

Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα Η θεραπεία ενός πάθους, δεν έγκειται στο να φύγει το πάθος ...

Ελαίω ελίπανέ σου την κεφαλήν επί μετώπου δια την σφραγίδα, ην έχεις του Θεού, ίνα γενήση εκτύπωμα σφραγίδος, ...

Οι διώξεις και οι διακρίσεις εναντίον των Χριστιανών αυξήθηκαν ανά τον κόσμο κατά τη διάρκεια της επιδημίας του ...