Αθανάσιος Ρακοβαλής. Μια τρομακτική προφητεία για την Τουρκία

Στη συνέντευξη που θα παρακολουθήσετε ο  Αθανάσιος Ρακοβαλής, καθηγητής φυσικός, μας μεταφέρει όσα του είπε ο Άγιος Παΐσιος για την διάλυση της Τουρκίας. Ο ίδιος αποφεύγει να συζητάει αυτά τα θέματα αλλά όπως μας είπε η αγάπη του αφενός μεν στον άγιο Παΐσιο αφετέρου στην Ελλάδα, τον παρακίνησε να μας μεταφέρει τις προρρήσεις του Αγίου γέροντος Παΐσιου. Μας τόνισε μεταξύ των άλλων. Μη νομίζετε ότι τα λέω αυτά από κάποιου είδους εθνική υπερηφάνεια. Η σημερινή κατάσταση των Ελλήνων με κάνει να ντρέπομαι.