Αυτά μας περιμένουν…

Προσέχετε πως αναπτύσσονται όλα τα πονηρά και πως προοδεύουν κάθε μέρα τα κακά και πως προχωρεί η πονηρία.

Αυτά περιμένουν τη σύγχυση που έρχεται, και τη μεγάλη θλίψη που πρόκειται να έρθει σε όλα τα πέρατα της γης.

Από τις αμαρτίες μας και από τη χαυνότητά μας προχωρούν τα πονηρά.

Ας γίνουμε άγρυπνοι κάθε μέρα· ας νικήσουμε στον πόλεμο του εχθρού· ας διδαχθούμε τις συνήθειες του πολέμου· διότι είναι αόρατος.

Άγιος Εφραίμ Σύρος