Αυτές τις μέρες μου εμφανίζεται συνεχώς στον ιστότοπο του YouTube αυτή η κυρία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ποσό πονηρή είναι και το ποσό ύπουλα έχει τοποθετήσει την κάμερα της

Αυτές τις μέρες μου εμφανίζεται συνεχώς στον ιστότοπο του YouTube αυτή η κυρία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ποσό πονηρή είναι και το ποσό ύπουλα έχει τοποθετήσει την κάμερα της

Αυτές τις μέρες μου εμφανίζεται συνεχώς στον ιστότοπο του YouTube αυτή η κυρία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ποσό πονηρή είναι και το ποσό ύπουλα έχει τοποθετήσει την κάμερα της

Πολλοί λαοπλάνοι θέλοντας να δείξουν πως αυτά που λένε δεν έρχονται σε αντίθεση με την εκκλησία τοποθετούν είτε στους τοίχους είτε μπροστά στα εργαλεία τούς εικόνες. Με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες (συνηθέστερα) και οι άντρες (σπανιότερα) που είναι όχι μόνο αδύναμοι στην πίστη και στα μυστήρια αλλά νοιώθουν και μία ανάγκη να γνωρίσουν το μέλλον για να έχουν μια “ευχάριστη ζωή” εμπιστεύονται ακόμα πιο εύκολα αυτά τα άτομα τα λαοπλάνα και τους ψυχοκαταστροφείς.
Ευαγγέλιο και Ταρώ δεν πάνε μαζί. Είτε θα επιλέξεις να εμπιστευτείς τη ζωή σου στον Χριστό, είτε θα πιστεύεις ότι πλανήτες και άστρα μπορούν να επηρεάσουν την ζωή σου. Μαζί δεν γίνεται.
Όπως πολύ όμορφα μας λέει ο Ιερός Ποιητής στον ειρμό του κανόνα του Ακαθίστου Ύμνου, Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες παρὰ τὸν Κτίσαντα, δεν λάτρεψαν αυτοί που όντως έχουν την φρονημαδα του Θεού, οι Χριστιανοί δηλαδή, την κτίση πάνω από τον Κτίστη. Άρα είτε το ένα μπορούμε είτε το άλλο.
Για αυτό προσοχή.
Είτε τις κάρτες Ταρώ είτε τον Σταυρό του Χριστού αλλιώς είμαστε υποκριτές και θεομπαίχτες.