Αυτή είναι η Δύση. «Δαίμονες» βγήκαν ξανά στους δρόμους της Ευρώπης

Στον αγγλοσαξονικό κόσμο έχουμε το Halloween, στον γερμανόφωνο έχουμε το Krampus. Καμαρώστε τους…

Ο Krampus είναι ένα ανθρωπόμορφο πλάσμα που εμφανίζεται στις παραδόσεις αρκετών Ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως γερμανόφωνων.

Έτσι λοιπόν οι ανθρωπόμορφοι «δαίμονες» βγήκαν ξανά, όπως συνηθίζεται αυτή την περίοδο, στους δρόμους χωρών όπως είναι η Αυστρία:

πηγή