Χριστός Ανέστη!

Μέ τον Νικητή, κι ο χαμένος νικά!
Μεγάλη πίστη-μικρές στεναχώριες.
Τέλεια πίστη-τέλεια αμεριμνησία.
Τέλεια πίστη-τέλεια χαρά.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς