Δείτε το πριν το κατεβάσουν! Δεν έχει προηγούμενο αυτό που ετοιμάζουν

Έχουν υπάρξει μεγαλύτεροι προδότες στην ιστορία του έθνους;