Δεν έχει προηγούμενο αυτό που αρχίζει να διαφαίνεται στην Γαλλία. Τρομερός ο Δημοσθένης Δαββέτας στον Γιώργο Σαχίνη 

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που αρχίζει να διαφαίνεται στην Γαλλία. Τρομερός ο Δημοσθένης Δαββέτας στον Γιώργο Σαχίνη 

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που αρχίζει να διαφαίνεται στην Γαλλία. Τρομερός ο Δημοσθένης Δαββέτας στον Γιώργο Σαχίνη