Δέν γνωρίζουμε τί μᾶς ἐπιφυλάσσει το μέλλον, γνωρίζουμε ὅμως Ἐκεῖνον πού κρατᾶ τό μέλλον μας

Η οικογένειά σου έχει κάνει πολύ δρόμο για να είσαι εκεί που είσαι τώρα, γι’ αυτό δοξάστε τον Χριστό και όχι τον δράκο!

Μικρές ἀλήθειες: «Δέν γνωρίζουμε τί μᾶς ἐπιφυλάσσει το μέλλον, γνωρίζουμε ὅμως Ἐκεῖνον πού
κρατᾶ τό μέλλον μας».
«Ἡ μέριμνα ἀρχίζει ἐκεῖ ὅπου τελειώνει ἡ πίστι».
«Ἡ μέριμνα ἀδειάζει τήν ἡμέρα ἀπό τή δύναμί της
καί ὄχι ἀπό τή φροντίδα της»
«Ἡ μέριμνα, εἶναι ἐκεῖνο πού δίνει σέ ἕνα μικρό
πράγμα μιά μεγάλη σκιά»