Δεν μιμείται τον Θεό εκείνος που καταδυναστεύει τους διπλανούς του

«Δεν μιμείται τον Θεό εκείνος που καταδυναστεύει τους διπλανούς του,
ούτε αυτός που πλουτίζει και εκβιάζει τους κατωτέρους του.
Αλλά όποιος σηκώνει το βάρος του άλλου, αυτός, που ενώ είναι ισχυρότερος,
επιθυμεί να ευεργετεί τους ασθενεστέρους,
αυτός, που ό,τι παίρνει από τον Θεό, το χορηγεί σε όσους έχουν ανάγκη και
γινεται θεός γι’ αυτούς. Αυτός γίνεται μιμητής του Θεού».

 

Άγιος Ιουστίνος