Δεν το υποφέρω, νά κρύβω στή σιωπή τά θαύματά Σου, νά μή λέω γιά τή φροντίδα Σου,

δέν μπορῶ ὅσα ἔκανες γιά μένα, νά μή διηγοῦμαι σ’ ὅλους τόν ἀστείρευτο πλοῦτο τῆς Φιλίας Σου…

Θέλω γιά ὅλο τόν κόσμο νά πάρει ἀπ’ τόν πλοῦτο αὐτό. Τελείως ἄδειος μήν ἀπομείνει οὔτε ἕνας…

~ Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος (Ύμνοι Θείων Ερώτων – Ὕμνος ΚΗ’, στ. 168-174)