Δέν ξέρεις πώς ἡ παρούσα ζωή εἶναι ἕνα ταξίδι ;

Μήπως εἶσαι πολίτης ;

Ὁδοιπόρος εἶσαι.

Κατάλαβες τί εἶπα ;

Δέν εἶσαι πολίτης, ἀλλά διαβάτης εἶσαι καί ὁδοιπόρος…

Μήν πεῖς, ἔχω αὐτή τήν πόλη, καί ἔχω τήν ἄλλη…Δέν ἔχει κανείς πόλη! Ἡ πόλη εἶναι ἐπάνω. Τά παρόντα εἶναι δρόμος. Βαδίζουμε λοιπόν κάθε ἡμέρα, ὅσο ἡ φύση συγκατατίθεται πρόθυμα…

Ὁταν μπαίνεις σέ πανδοχείο, πές μου, στολίζεις τό πανδοχεῖο ; Ὄχι, ἀλλά τρώγεις καί πίνεις καί βιάζεσαι νά βγεῖς ἔξω. Πανδοχεῖο εἶναι ἡ παρούσα ζωή. Μπήκαμε, διανύουμε τήν παρούσα ζωή. Ἄς φροντίζουμε νά βγοῦμε μέ καλή ελπίδα..”

∽ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
ΕΠΕ 33, σελ, 121