Δεν υπάρχει ο ναυπηγός και πως συναρμολογήθηκε το πλοίο;

Δεν υπάρχει θεμέλιο και πως στέκεται η οικοδομή;
Δεν υπάρχει ο ναυπηγός και πως συναρμολογήθηκε το πλοίο;
Δεν υπάρχει ο οικοδόμος και πως έγινε το σπίτι;
Δεν υπάρχει ο μουσικός και πως στον κόσμο
Αυτό που είναι μια λύρα,φαίνεται ο μουσικός ρυθμός;
Δεν υπάρχει ο Δημιουργός
Και πως η καλλονή των κτισμάτων μαρτυρεί τον Κτίστη;
Αν δεν υπάρχει Θεός
Τι δουλειά έχεις μέσα στα δημιουργήματά Του;
Στο σπίτι του Θεού μένεις
Και αρνείσαι τον Νοικοκύρη του σπιτιού;
Ή δώσε το ενοίκιο, δηλαδή την ευχαριστία σου ή βγές απο το σπίτι
Γιατί να καπνίζεις και το σπίτι με το χνώτο της βλασφημίας σου;

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος