Δέος! Αναδύθηκαν νέα τμήματα του παλατιού της Κωνσταντινουπόλεως!

Γκρέμισαν ένα πολυόροφο κτίριο.. και ξαφνικά εμφανίστηκαν νέα τμήματα του παλατιού του Βουκολέοντα! Στην Κωνσταντινούπολη!