Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων», η υπέροχη πρόσκληση του Χριστού πρός τούς μαθητές του, και πρωτόκλητος αυτών, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας…

”Ο Θεός διάλεξε τους απλοϊκούς πού ο κόσμος θεωρεί μωρούς για να καταντροπιάσει τους σοφούς. Και εξέλεξε όσους ο κόσμος θεωρεί ανίσχυρους για να ντροπιάσει τελικά εκείνους πού έχουν κοσμική δύναμη…
και διάλεξε ο Θεός, εκείνους πού έχουν ασημή καταγωγή, και τους περιφρονημένους κι εκείνους πού τους θεωρούν τόσο τιποτένιους σαν να μην υπάρχουν καν, για να καταργήσει όσους θαρρούν πώς είναι κάτι. Και τούτο για να μην μπορεί να καυχηθεί ενώπιον του Θεού κανείς απολύτως…” ~ (Α” Κορινθίους α”, 27)